Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp phần mềm, website và các dịch vụ công nghệ thông tin.

Cung cấp website

Cung cấp website

Phần mềm, ứng dụng di động

Phần mềm, ứng dụng di động

Dịch vụ tên miền

Dịch vụ tên miền

Dịch vụ server, hosting

Dịch vụ server, hosting

SEO, Facebook marketing

SEO, Facebook marketing

Bảo trì hệ thống, tư vấn, hỗ trợ

Bảo trì hệ thống, tư vấn, hỗ trợ

STDIO Express

TỰ ĐỘNG HÓA, GIẢM CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Bằng các giải pháp phần mềm, bao gồm đầy đủ các dịch vụ lưu trữ website, tên miền, hỗ trợ tư vấn lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng hoạt động kinh doanh cho các cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Liên hệ ngay